bel fıtığında ozon tedavisi 2

Bel Fıtığı nedir; Fıtıklaşan yapılar olan intervertebral diskin anatomisine baktığımızda dışta fibröz bir kabuk ve içinde yumuşak jelatin kıvamında (nukleus pulpozus) bir çekirdek olduğunu görürüz. Bir travmaya veya zorlanmaya bağlı olarak dıştaki fibröz kabuk yırtıldığında içerideki jelatin kıvamındaki yapı dışarıya doğru fıtıklaşır ve  sinir köküne bası yapar, sonuçta  bel fıtığı dediğimiz olay gerçekleşir. Bu fıtıklaşma olayı aynı zamanda daha nadir olarak boyun ve sırt bölgelerinde de olabilir. Fıtıklaşan bir diskin neden olduğu ağrı bu şekilde gelişir.

Ozon Tedavisi

Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir. Bir iğne ozon gazının direk olarak diskin içine verilmesini sağlar ve verilen bu gaz fıtıklaşmış olan diskin hacmini küçültür. Teorik olarak fıtık  boyutunda azalma, içteki jelatinöz yapı olan  nükleus pulpozus basıncında azalma,  kimyasal sensitivitede azalma ve bunların hepsinin ortak bir sonucu olarak ağrıda azalma ile sonuçlanır. Bu mekanizma, diskin içindeki nükleus pulposus olarak bilinen jelatinöz yapıdaki  proteinlerin oksidasyonu sonucu gerçekleşir. Disk hacminin azalmasıyla sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da sonuç olarak hissedilen ağrının azalmasını sağlar.

Ozon’un Etki Mekanizma nedir?

Bakterisidal, fungisidal, virüstatik, immünomodülatör, analjezik   ve anti-enflamatuar etkiler dahil olmak üzere ozonla ilgili birçok potansiyel yararlı etki tarif edilmiştir. Ozon; hücre membran proteinlerinin yıkımına yol açan fosfolipid ve lipoproteinler arasındaki doymamış çift bağların oksidasyonuna ve serbest radikallerin salınımına  sebep olur.  Oksijen-ozon  tedavisinin teorik yararlı etkileri şunlardır:

  1. Artmış doku oksijenasyonu sonucu fıtık alanının mikrodolaşımı artar, bunun sonucunda kan akımı ve oksijenlenme artarak iyileşmeyi hızlandırır.
  2. Azalmış proteinaz salınımı ve immünosupresif sitokinlerin salınımında artışa yol açarak immün sistemi güçlendirir.
  3. Fıtığı bir arada tutan bağların üzerinde moleküler düzeyde etki göstererek fıtıklaşmanın azalmasını sağlar.
  4. Fıtık alanında baskı ve inflamasyona katkıda bulunan ödemi azaltır.

Sonuç olarak; fıtığa bağlı oluşan ağrıyı ortadan kaldırır ve fıtık boyutunda küçülme sağlar.

Bel fıtığında oksijen-ozon enjeksiyonu;

  •         Minimal invazif bir tedavidir.
  •         Ameliyathane şartlarında ve steril ortamda uygulanır.
  •         Aynı gün taburcu edilir.
  •         Uygulama süresi kısadır.
  •         Ağrısız bir uygulamadır.
Open chat