Bel fıtıklarında prp tedavisi 2

PRP (Plateletten zengin plazma-platelet rich plasma ) kişinin kendisinden alınan tam kanın santrifüj edilmesi ile elde edilen ve tam kandan daha yüksek konsantrasyonlarda platelet içeren plazma komponentidir. Hastanın kanı alındıktan sonra tek kullanımlık PRP hazırlama kitine yerleştirilir,  daha sonra santrüfüj edilir ve  uygulanacak PRP  hazır hale getirilir. Elde edilen PRP sıvısının içerisinde yoğun bir şekilde bulunan büyüme faktörleri,  sitokinler ve diğer biyoaktif faktörler uygulanan bölgede  iyileşmeyi  başlatır ve düzenler. PRP sıvısı hasta olan bölgeye enjekte edildiğinde bu bölgeyi tamir eder, doku iyileşmesini uyarır, mevcut dokuları büyütür ve bu dokudaki kök hücreleri uyararak dokuların gençleşmesini sağlar.

Rejeneratif tedavilerden biri olan PRP ile amaçlanan vücudun tamir mekanizmalarını harekete geçirmektir. PRP, dokuların hücre proliferasyonunda, kollajen sentezinde ve vaskularizasyonda artışa yol açarak tedavi edici etki gösterir.

İntervertebral disk dediğimiz disk herniasyonlarından (bel fıtıklarından) sorumlu olan yapılar kan damarlarından yoksundur ve  beslenmeleri  kıkırdak son plaklardan difüzyon yoluyla olur. Sınırlı vasküler yapısından dolayı intervertebral disklerin zayıf bir iyileşme potansiyeli vardır.

Trombosit (platelet)  açısından zengin plazmanın (PRP),  intradiskal enjeksiyonunun ardındaki mantık, hasar bölgesinde düşük konsantrasyonlarda bulunan büyüme faktörlerinin doğrudan hasar bölgesine verilmesidir. Dolaşımdaki büyüme faktörleri  (örneğin, trombosit kaynaklı büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü ve vazoendotelyal büyüme faktörü) ve sitokinler, doğal iyileşmeyi teşvik etmek için  aracılar olarak hareket ederler.  PRP enjeksiyonu yapılan  insan intervertebral disk örneklerinin analizi sonucunda,  hücre büyüme  ve farklılaşmasının yanı sıra regüle tip II kollajen ve  proteoglikan sentezinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca PRP uygulamsının disk çevresinde oluşmuş fissürlerin (yırtıkların) kapanmasını katalize ettiği  gözlenmiştir.

Lomber disk herniasyonu tedavisi için  uygulanan PRP enjeksiyonlarının,  hastaların tedavisinde yüksek oranda başarılı olduğu gösterilmiştir.  PRP tedavisi tecrübeli bir hekim ile uygulandığında basit bir prosedürdür ve oldukça güvenlidir. Kişinin kendi kanından alınarak hazırlanması enjeksiyonun neden olabileceği allerjik reaksiyonları  çok aza indirmektedir. Disk herniasyonlarının neden olduğu ağrıyı etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve hasarlanmış disk bölgesinde iyileşme süreçlerini başlatır.

Open chat