bel fıtığı tedavisinde spinal enjeksiyonlar - 2

TRANSFORAMİNAL VE KAUDAL EPİDURAL ENJEKSİYONLAR

Transforaminal veya kaudal enjeksiyonlar,  bel ve bacak ağrısı şikayeti olan ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalara uygulanan bir tedavi şeklidir. En önemli endikasyonu ise geleneksel tedavi yöntemlerinin etkili olmadığı bel ve bacak ağrılardır.  En sık rastlanan ağrı sebepleri lomber disk herniasyonları (bel fıtığı) olmakla birlikte foraminal darlık, kanal darlığı ve bel kayması  gibi sebepler de bel ve bacak ağrılarına neden olabilir.  Ağrının ortaya çıkmasının nedeni sinir köklerine bası ve inflamasyondur.  Böylece hem inflamasyonu azaltmak hem de ağrıyı haffletmek için steroidler ve uzun etkikili lokal anestetikler tedavide kullanılmaktadır. Enjeksiyonların  başarı oranı yaklaşık %75-85 civarındadır. Belirtilerin başlangıcından itibaren ilk 3 ayda uygulanan enjeksiyonların klinik sonuçları daha olumludur.

Epidural mesafeye uygulanan enjeksiyonlar kaudal, transforaminal ya da interlaminer şekilde planlanabilir. Kaudal enjeksiyonlar alt seviyelerde  (L4-L5 ve L5-S1) daha etkili olmaktadır. Kaudal yolla verilebilecek sıvı miktarı daha yüksek orandadır  ve böylece inflamasyonda rol oynayan maddelerin emilimi daha kolay ve hızlı olur. Transforaminal enjeksiyona  ek olarak kaudal enjeksiyon  yapıldığında  sonuçların  daha iyi olduğu belirtilmektedir.

Uygulama ameliyathane şartlarında lokal anestezi ve sedasyon altında yapılır. Skopi eşliğinde özel stimülatör kanülleri ile girilerek uzun etkili lokal anestetik ve depo streoidler istenilen bölgeye uygulanır. İşlemden yaklaşık 4 saat sonra hastalar mobilize edilir ve aynı gün içerisinde taburcu edilirler.

 

FASET EKLEM ENJEKSİYONU

Faset eklemler, bir omurla komşu diğer omurun üst ve alt eklemsel çıkıntıları arasında yaptığı gerçek bir eklemdir ve omurganın arka kısmında yer alır.  Faset eklemler denge ve sağlamlık sağlar ve omurgaya eğilip bükülme yeteneği kazandırırlar. Eklem, bir kapsülle sarılıdır ve içi sinovyal sıvı (kıkırdağı besleyen ve omurga hareket ettiğinde iki kemik yüzeyi arasında sürtünmeyi azaltan                  bir sıvı) ile doludur.

Faset eklem enjeksiyonu; faset eklemlerle ilgi problemlerden kaynaklanan ağrının giderilmesi veya bel ağrısının sebebinin faset eklemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için yapılabilir. Faset sendromu denilen durumda belin, arkaya, sağa-sola eğilmesi ile bel ağrısı oluşur,  ağrı bazen kalçalara ve bacakların üst kısımlarına yayılabilir.

Faset eklem enjeksiyonu  ağrıya sebep olduğu düşünülen faset eklem içine veya faset eklem sinirinin etrafına uygulanır.

İşlem ameliyathanede lokal anestezi ve sedasyon altında uygulanır. Skopi eşliğinde faset eklem içine veya faset eklem siniri çevresine uzun etkili lokal anestetik madde ve depo streoid verilerek işlem gerçekleştirilir. Erken dönemde uygulama yapılan hastaların % 75-80’in de  olumlu cevap alınır, büyük  bir kısmında şikayetler tamamen ortadan kalkabilir.

Open chat