TIBBI İLGİ ALANLARI

 • Servikal, Torakal ve Lomber Disk Cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
 • Far lateral ( kanal dışı) lomber disk cerrahisi ( lateral mikroşirürjikal yaklaşım)
 • Nörovasküler cerrahi
 • Serebrovasküler hastalıklar(beynin damarsal hastalıkları)
 • Anevrizmalar
 • Arteriovenöz malformasyonlar
 • Kavernomlar
 • Nöro-onkolojik cerrahi
 • Beyin tümörleri
 • Glial tümörler
 • Meningiomalar
 • Hipofiz bezi tümörleri
 • Metastatik beyin tümörleri
 • Kafa kaidesi tümörleri
 • Pontoserebellar köşe tümörleri
 • Pineal tümörler
 • Ventrikül içi tümörler
 • Omurga hastalıkları cerrahisi
 • Servikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
 • Omurga ve omurilik tümörleri
 • Skolyoz
 • Dejeneratif omurga hastalıkları
 • Periferik sinir hastalıkları cerrahisi
 • Periferik sinir tümörleri
 • Tuzak nöropatileri
 • Karpal tünel sendromu
 • Ulnar oluk sendromu
 • Tarsal tünel sendromu
 • Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi
 • Trigeminal nevralji
 • Mikrovaskülerdekompresyon
 • Epilepsi cerrahisi
 • Spastisite cerrahisi
 • Epiduroskopik girişimler
 • Hidrosefali ameliyatları
 • Endoskopik 3. ventrikülostomi
 • VP şant ameliyatları
 • LP şant ameliyatları
 • Gelişim anomalileri
 • Meningomyelosel
 • Tethered cord sendromu
 • Araknoid kist
 • Kraniosinostoz ameliyatları
 • Chiari malformasyonu
 • Kafa travmaları
 • Subdural hematomlar
 • İntraserebral hematomlar
Open chat